El projecte
Girona,
Regió Sensible
a l’Aigua
ENTITAT REPRESENTANT
Diputació de Girona
ENTITATS PARTICIPANTS
IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries)
Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter
Fundació Mas Badia
Universitat de Girona
Fundació Mar
ENTITATS PARTICIPANTS NO BENEFICIÀRIES
Consorci del Ter
Comunitat Intermunicipal Daró-Ter
Mancomunitat Intermunicipal dels
Ajuntaments de Palafrugell, Pals, Begur,
Regencós i Torrent
Comunitat Presa de Colomers - Mas Duran
Comunitat Regants del Molí de Pals
Comunitat Cervià de Ter - Sant Jordi -
Colomers
Comunitat de la Sèquia Vinyals
Cooperativa Girona Fruits
Giropoma Costa Brava SL
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Raons i oportunitats
Les aigües del Ter es troben en risc quantitatiu i qualitatiu, marcat per una menor garantia d’aigua i una pèrdua de resiliència hidrològica del riu. Aquesta situació dóna lloc a una situació de desequilibri hidrològic, on els valors naturals i ecològics s’han vist alterats.
Causes del risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter
Transvasament del Ter l’any 1966.
L’aportació natural del riu s’ha vist reduida degut al canvi global
Increment de població i activitat humana entorn al riu
Conseqüències derivades

Alteració de les lleres
Pèrdua d’espècies i biodiversitat
Descens del nivell freàtic de la base dels aqüífers
Contaminació del llit fluvial
Salinització de les zones litorals
Retrocés de zones humides
Contaminació difusa de nitrats
Els problemes de la qualitat d’aigua, estàn principalment associats a la contaminació difusa dels aqüífers per nitrats per la filtració de purins provinents dels excrements de la industria porcina i a salinització de les zones costaneres per intrusió marina. Donat que l’aportació d’aigua s’ha vist molt reduïda, l’efecte dels problemes qualitatius s’agreuja de forma severa.
Raons i oportunitats
Les aigües del Ter es troben en risc quantitatiu i qualitatiu, marcat per una menor garantia d’aigua i una pèrdua de resiliència hidrològica del riu. Aquesta situació dóna lloc a una situació de desequilibri hidrològic, on els valors naturals i ecològics s’han vist alterats.
Causes del risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter
Transvasament del Ter l’any 1966.
L’aportació natural del riu s’ha vist reduida degut al canvi global
Increment de població i activitat humana entorn al riu
Mirada històrica al transvasament del Ter
Durant el mandat franquista s’ordenà la creació del transvasament de l’aigua del Ter cap a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Com a conseqüència, la pressió sobre el riu va anar augmentant, fins arribar a l´extrem que en els últims anys el 75% del seu cabal ha estat transvasat cap a Barcelona.
Conseqüències derivades

Alteració de les lleres
Pèrdua d’espècies i biodiversitat
Descens del nivell freàtic de la base dels aqüífers
Contaminació del llit fluvial
Salinització de les zones litorals
Retrocés de zones humides
Contaminació difusa de nitrats
Els problemes de la qualitat d’aigua, estàn principalment associats a la contaminació difusa dels aqüífers per nitrats per la filtració de purins provinents dels excrements de la industria porcina i a salinització de les zones costaneres per intrusió marina. Donat que l’aportació d’aigua s’ha vist molt reduïda, l’efecte dels problemes qualitatius s’agreuja de forma severa.
El desquilibri ecològic en dades
50% del
cabal natural
El transvasament d’aigua del Ter és tan significatiu que al Baix Ter només hi arriba 50% de l’aigua que tindria de forma natural.
41% de les masses
d’aigua superficials
L’excés de nitrats provoca el mal estat en un 41% de les masses d’aigua subterrànies a Catalunya.
5M de
persones
El riu Ter i el Llobregat abasteixen quasi en solitari els gairebé 5 milions de persones de la gran àrea metropolitana de Barcelona.
Solució conceptual
Implementació d’infraestructures sostenibles basades en la innovació tecnològica per fer front al risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter i convertir-se en un referent internacional millorant la gestió i ús de l’aigua i consolidant la nova cultura de l’aigua al territori del Baix Ter
Objectius del projecte
Reduir l’inestabilitat hidrològica
Creació d’infraestructures sostenibles a partir de noves tecnologies
Consolidar la “nova cultura de l’aigua”
Convertir-se en un referent a nivell internacional i en un model reproduïble en altres regions
Innovacions tecnològiques implementades
Sensors de mesura en continu d’oxigen
Xarxa de Control Hidrològica Integral
Automatització dels canals de reg
Mesura de l’evapotranspiració per satèl·lit
Centre per a la Millora del Reg
El concepte de girona regió sensible a l’aigua
Gestió eficient dels residus hídrics
Control de qualitat de les aigues
Creació d’infrastuctures sostenibles
Abast territorial
40 municipis
1.000 pous
10.000 ha de regadiu
L’Àrea geogràfica del Baix Ter engloba la plana al·luvial del curs baix del riu Ter, des de Celrà fins a l’Estartit i des de Palafrugell i la Bisbal d’Empordà fins a l’Escala, a més de les planes al·luvials del riu Daró i la riera de Pals.
Abast territorial
40 municipis
1.000 pous
10.000 ha de regadiu
L’Àrea geogràfica del Baix Ter engloba la plana al·luvial del curs baix del riu Ter, des de Celrà fins a l’Estartit i des de Palafrugell i la Bisbal d’Empordà fins a l’Escala, a més de les planes al·luvials del riu Daró i la riera de Pals.