Operation
G.04
Millora de la gestió dels canals de reg de les Comunitats de Regants
Participants entities
Comunitats de Regants (CCRR) del Baix Ter

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DAAM)
Raons i oportunitats
Discrepància entre els cabals demandats i les entregues concedides als regants donades les infraestructures de distribució d’aigua tipus manual. Com a conseqüència, falta aigua pels regants, es produeixen vessaments al llarg del canal principal i es dona una baixa eficiència en l’ús de l’aigua.
Dades sobre sistemes
de reg a Catalunya
70 regants
70 regants en la Comunitat de regants de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Colomers
166,9 hm3/any
Les demandes internes de la conca del Ter sumen una quantitat total d’aigua de 166,9 hm3/any
Solució conceptual
Gestionar l’ús de l’aigua de reg des de la capçalera del canal principal
per evitar vessaments i optimizar l’ús de l’aigua i així millorar-ne
la disponibilitat pels regants
Solució conceptual
Gestionar l’ús de l’aigua de reg des de la capçalera del canal principal
per evitar vessaments i optimizar l’ús de l’aigua i així millorar-ne
la disponibilitat pels regants
Innovacions tecnològiques implemenades
Instal·lació d’equipaments automatitzats de mesura i control d’última generació
Instal·lació de sensors ultrasònics i comportes de control automàtic accionades remotament i mitjançant energia solar al canal principal.

Actions
01.
Enginyeria i model de control del sistema hidràulic
01. Enginyeria i model de control del sistema hidràulic
Definició del model hidràulic. Aquest model ha de permetre implementar els sistemes de control automàtic al canal principal per millorar les entregues a parcel·la i evitar vessaments de sobrants. Elaboració d’un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) de l’àrea de regadiu per caracteritzar la demanda.
02.
Instal·lació dels equipaments de mesura, control i execució de les obres
02. Instal·lació dels equipaments de mesura, control i execució de les obres
Muntatge dels diferents sensors, comportes, comptadors volumètrics i altres elements per a la regulació i control òptims del canal.
03.
Validació i avaluació del rendiment del sistema
03. Validació i avaluació del rendiment del sistema
Comparació de resultats de la simulació en temps reals i les mesures a camp.
Calendari d’actuacions
01.
Enginyeria i model de control del sistema hidràulic
Calendari d’actuacions
02.
Instal·lació dels equipaments de mesura i control i execució de les obres
Calendari d’actuacions
03.
Validació i avaluació del rendiment del sistema
Calendari d’actuacions
Calendari d’actuacions
USEFUL INFORMATION
Descarga G.04
03.04.2019