Una millor gestió.
Un millor ús.
Una nova cultura.

Impulsem la creació d’una plataforma de col·laboració entre els diferents entitats que participen en el projecte, per tal d’impulsar projectes i iniciatives conjuntes per a una millor gestió i ús de l’aigua i la difusió dels resultats d’aquestes iniciatives a la població.
Girona
Regió Sensible
a l’Aigua

Una millor gestió.
Un millor ús.
Una nova cultura.

Impulsem la creació d’una plataforma de col·laboració entre els diferents entitats que participen en el projecte, per tal d’impulsar projectes i iniciatives conjuntes per a una millor gestió i ús de l’aigua i la difusió dels resultats d’aquestes iniciatives a la població.
The project
El projecte PECT “Girona, regió sensible a l’aigua” s’erigeix per fer front al risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter. A partir de la implementació de nous models de gestió i d’infraestructures sostenibles basades en la innovació tecnològica, el projecte “Girona, regió sensible a l’aigua” pretén convertir-se en un referent territorial i internacional millorant la gestió i ús de l’aigua i consolidant la nova cultura de l’aigua en la societat
al territori del Baix Ter.
The project
El projecte PECT “Girona, regió sensible a l’aigua” s’erigeix per fer front al risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter. A partir de la implementació de nous models de gestió i d’infraestructures sostenibles basades en la innovació tecnològica, el projecte “Girona, regió sensible a l’aigua” pretén convertir-se en un referent territorial i internacional millorant la gestió i ús de l’aigua i consolidant la nova cultura de l’aigua en la societat
al territori del Baix Ter.