Les aigües del Baix Ter es troben en risc ecològic degut a l’increment històric de l’activitat humana i, com a conseqüència de que l’aportació d’aigua s’ha vist molt reduïda, els impactes mediambientals sobre el riu s’agreugen de forma severa. En aquest context, l’augment en la concentració...

La disponibilitat d’aigua dolça al nostre entorn es cada vegada més incerta. Això és conseqüència de factors naturals que es manifesten en una escala temporal que a els nostres ulls, semblen una eternitat, però que a escala geològica son un instant. Certament, la humanitat ha...