Control de l‘estat ecològic de les masses d’aigua superficial del baix Ter a partir d’actuacions innovadores de correcció i adaptació

Les aigües del Baix Ter es troben en risc ecològic degut a l’increment històric de l’activitat humana i, com a conseqüència de que l’aportació d’aigua s’ha vist molt reduïda, els impactes mediambientals sobre el riu s’agreugen de forma severa.

En aquest context, l’augment en la concentració de residus agrícoles (purins) i urbans a la conca de riu Ter i la salinització a les zones més costaneres per intrusió marina, així com l’alteració estacional dels fluxos de circulació d’aigua del riu degut a l’ús dels canals de reg perjudica a les espècies autòctones i afavoreixen les invasores. L’objectiu d’aquesta operació en el marc del Projecte PECT, Regió Sensible a l’Aigua que lidera el Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental de la Universitat de Girona ha estat Dissenyar una xarxa de seguiment de la qualitat de l’aigua i de l’estat ecològic del Baix Ter mitjançant equips de mesura d’oxigen (sensors d’alta freqüència). La idea és establir uns cabals de manteniment als recs del Baix Ter que conservin l’estat ecològic de les llacunes receptores. Els registradors d’oxigen miniDOT USB (Precision Measurement Engineering) ubicats a les llacunes costaneres i en els recs principals que les alimenten, mesuren l’oxigen en continu per determinar la qualitat de l’aigua i l’estat ecològic dels sistemes aquàtics: hem creat un sistema de monitorització de l’estat ecològic a partir del metabolisme ecosistèmic de les masses d’aigua del riu al llarg de les quatre estacions.

Figura 1. Sistema de control del metabolisme (O2) a les masses d’aigua al baix Ter.

 

Figura 2. Ubicació dels sensors a la conca del riu del baix Ter.

 

Imatge 1: L’equip de la UdG en plena campanya a les bases d’en Coll (Baix Ter – Pals – Baix Empordà – Girona).  

 

El Dr. Xavier Quintana, Catedràtic del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona liderant el Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental que participa en el projecte PECT/FEDER- Girona,  Regió Sensible a l’Aigua, en l’operació de control de l’estat ecològic de les masses d’aigua superficial a partir d’actuacions innovadores de correcció i adaptació.

 

Imatge 2. La Dra. Pardo i la seva col·laboradora s’endinsen a la llacuna a la cerca dels sensors intel·ligents per extraure dades per posteriorment processar-les. L’objectiu  es obtenir informació de valor per caracteritzar el metabolisme d’aquestes masses d’aigua i gestionar-les millor des d’una visió ecosistèmica.