Operació
G.05
Creació del Centre per a la Millora del Reg (CMR) i implementació del reg a baixa pressió
Raons i oportunitats
Eficiència reduïda del reg agrícola al Baix Ter donada la falta de modernització dels sistemes de reg i el desconeixement de les necessitats hídriques dels cultius
L’estat ecològic del Ter
en dades
53% de la demanda d’ús d’aigua
Més de la meitat (53%) de la demanda total d’ús d’aigua de l’interior de la conca està destinat al reg de cultiu i de golf
10.000 ha
L’activitat agrària pot ser la principal damnificada d’aquesta situació, i sobretot les històriques 10.000 Ha de regadiu (60% regades a partir de canals i el 40% regades d’aigua dels aqüífers)
Solució conceptual
Gestionar de manera sostenible els recursos hídrics en l’agricultura del Baix
Ter utilitzant tecnologies innovadores, millorant l’eficiència en l’ús de l’aigua en
l’àmbit agrari
Solució conceptual
Gestionar de manera sostenible els recursos hídrics en l’agricultura del Baix
Ter utilitzant tecnologies innovadores, millorant l’eficiència en l’ús de l’aigua en
l’àmbit agrari
Innovacions tecnològiques implemenades
Centre per a la Millora del Reg (CMR).
Creació d’un sistema d’informació a partir de sensors diversos que permetrà realitzar recomanacions de reg d’alta precisió als usuaris
Aquesta informació estarà disponible pels agricultors/regants a través d’aplicacions per a mòbils, web i missatges de correu electrònic, i als gestors d’aigua de les comunitats de regants a través d’un sistema GIS (Sistema d’Informació Geogràfica).
Sistema d’informació a partir de sensors
Actuacions
01.
Creació i funcionament del Centre per a la Millora del Reg (CMR) al Baix Ter
01. Creació i funcionament del Centre per a la Millora del Reg (CMR) al Baix Ter
Implementació d’estratègies demostratives per a la millora de l’eficiència del reg agrícola al Baix Ter
02.
Adequació i gestió d’una xarxa secundaria demostrativa de reg a baixa pressió
02. Adequació i gestió d’una xarxa secundaria demostrativa de reg a baixa pressió
S’adequarà una xarxa secundaria de distribució d’aigua d’una comunitat de regants, per una canonada de distribució de l’aigua a baixa pressió, impulsada per energia solar.
Calendari d’actuacions
01.
Centre per a la Millora del Reg (CMR) al Baix Ter
Calendari d’actuacions
02.
Adecuación i gestión d’una xarxa secundaria demostrativa de reg a baixa pressió
Calendari d’actuacions
Calendari d’actuacions
INFORMACIÓ D’INTERÈS