El Grup de Recerca en Enginyeria i Gestió del Reg de la Universitat de Girona participa en la reunió d’inici del projecte MEDWATERICE “Towards a sustainable water use in Mediterranean rice-based agro-ecosystems”.

La reunió inicial del projecte, concedit en el marc de la convocatòria PRIMA 2018, es va mantenir els passats 27-29 de maig a Università degli Studi di Milano (Itàlia).

El projecte, que engloba 11 entitats públiques i privades de 6 països, pretén avaluar i comparar els consums d’aigua utilitzats en el cultiu de l’arròs a les principals zones productores de la conca mediterrània així com introduir innovacions (adaptades a les especificitats de cada zona) en els sistemes de reg per garantir la sostenibilitat dels agroecosistemes basats en la producció d’arròs.

El Grup de Recerca en Enginyeria i Gestió del Reg, que lidera el paquet de treball centrat en els assajos de camp, va presentar els avenços del cas d’estudi que porta a terme a la zona de Pals, juntament amb el suport d’ACATCOR, la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals, l’ADV Arròs de Pals i l’empresa Explotaciones Agrícolas HEBO SL.