Operación
G.02
Consolidació de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter
Entidades participantes
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Consorci del Ter
Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments
de Palafrugell Pals, Begur, Regencós i Torrent
Comunitat Intermunicipal Daró-Ter
Comunitat de Regants Presa de Colomers
Comunitat de Regants del Molí de Pals
Comunitat de Regants Cervià-Sant Jordi-Colomers
Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals
RAONS i oportunitats
Manca de determinació normativa en les condicions llindar de diferents paràmetres hidrològics, regles i protocols així com absència d’estructures de comunicació efectives entre administració i usuaris
Impacte territorial
de la JCUABT
40 municipis
Municipis que enbloga la gestió de la JCUABT
97 Hm3/any
Demanda d’us total d’aigua a l’àrea del Baix Ter
70%
Demanda d’us d’aigua des de la comunitat de regants
Solució conceptual
Definició d’un sistema d’alerta, formalització de regles i protocols específics
de gestió, explotació i protecció de les aigües del Baix Ter
i desplegament territorial del model de gestió hidrològica del Baix Ter
Solució conceptual
Definició d’un sistema d’alerta, formalització de regles i protocols específics
de gestió, explotació i protecció de les aigües del Baix Ter
i desplegament territorial del model de gestió hidrològica del Baix Ter
Innovacions tecnològiques implemenades
Disseny d’una Xarxa de Control Hidrològica Integral pel control dels indicadors i l’eficiència de l’ús de l’aigua municipal i agrícola
La xarxa ha de donar resposta a qüestions clau com:

Efectes del canvi climàtic sobre els dos aqüífers de la Massa 33

Alternatives per potenciar la recàrrega natural i artificial de l’aqüífer profund

Efectes de l’increment d’explotació de pous d’abastament municipal, noves captacions, dispersió de captacions existents

Anàlisi de la funcionalitat dels recs històrics des d’un punt de vist agrícola i ambiental
Actuaciones
01.
Definició d’indicadors, condicions-llindar i disseny d’una Xarxa de Control Hidrològica Integral al Baix Ter
01. Definició d’indicadors, condicions-llindar i disseny d’una Xarxa de Control Hidrològica Integral al Baix Ter
Definició d’un sistema d’alerta mitjançant simulacions numèriques sota diferents escenaris hidrològics. Disseny d’una Xarxa de Control Hidrològica Integral pel control dels indicadors i l’eficiència de l’ús de l’aigua municipal i agrícola.
02.
Formalització de regles i protocols específics de gestió, explotació i protecció de les aigües del Baix Ter
02. Formalització de regles i protocols específics de gestió, explotació i protecció de les aigües del Baix Ter
Redacció de plans de gestió i explotació d’acord amb les condicions llindar. Establiment de regles hidrològiques de referència sobre la dinàmica dels cabals del riu, reg agrícola i recs històrics.
03.
Desplegament territorial del model de gestió hidrològica del Baix Ter
03. Desplegament territorial del model de gestió hidrològica del Baix Ter
Implementació de protocols i regles d’explotació i protecció a nivell de JUABT i a nivell de transmissió als usuaris (col·lectius agrícoles, entitats i empreses del sector) a través de l’aplicació pilot de plataformes digitals i aparadors tecnològics
Calendari d’actuacions
01.
Definició d’indicators, condicions, llindarn i Xarxa de Control
Calendari d’actuacions
02.
Formalizació de regles i protocols especific
Calendari d’actuacions
03.
Desplegament territorial del model de gestió
Calendari d’actuacions
Calendari d’actuacions
INFORMACIÓN DE INTERES
Descarga
03.04.2019
Descarga 2
11.04.2019